Tiếp nối thành công của chương trình trao học bổng tuyển thẳng năm 2019, năm học 2020 - 2021, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN sẽ cấp 30 suất Học bổng tuyển thẳng cho những thí sinh tài năng, tăng gấp 3 lần so với năm 2019. Mỗi suất học bổng tuyển thẳng giá trị 100% học phí trong suốt quá trình theo học tại Khoa lên tới 2.200 USD/năm, tương đương trên 200 triệu đồng/khóa học/sinh viên.