Đảng bộ
Lượt đọc: 975

Đảng bộ trường THPT Quang Trung Hà Đông

Đảng bộ trường THPT Quang Trung Hà Đông
Đảng bộ trường THPT Quang trung hà đông

Ban chấp hành Đảng bộ

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Đồng chí Phạm Tuyết Mai

Bí thư Đảng bộ

2

Đồng chí Đoàn Thị Hồng Hiệp

Phó bí thư Đảng bộ

3

Đồng chíHồ Thị Thúy

Đảng ủy viên

4

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy

Đảng ủy viên

5

Đồng chí Thạc Thị Thùy Dung Đảng ủy viên

Số lượng đảng viên và các Chi bộ trực thuộc

1.1.Chi bộ Toán - Lý - Hành chính

Tt

Họ tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thu Thủy

Bí thư chi bộ

2

Thạc Thị Thùy Dung

Phó bí thư chi bộ

3

Phạm Tuyết Mai

Đảng viên

4

Trịnh Văn Đồi

Đảng viên

5

Kiều Thị Hiền

Đảng viên

6

Nguyễn Xuân Hà

Đảng viên

7

Nguyễn Thị An

Đảng viên

8

Lê Thị Thu Hằng

Đảng viên

9

Đoàn Thị Phương Thảo

Đảng viên

10

Nguyễn Văn Sơn Vinh

Đảng viên

11

Nguyễn Văn Sơn

Đảng viên

12 Vũ Thị Phương Thùy Đảng viên
13 Nguyễn Thị Thanh Huyền Đảng viên
14 Trương Vũ Thị Thanh Thủy Đảng viên
15 Lê Thị Thúy Đảng viên
16 Lê Đình Khánh Đảng viên
17 Nguyễn Thị Bích Ngọc Đảng viên
18 Nguyễn Thị Thu Trang Đảng viên

1.2.Chi bộ Xã hội -Ngoại ngữ

Tt

Họ tên

Chức vụ

1

Đoàn Thị Hồng Hiệp

Bí thư Chi bộ

2

Hoàng Thúy Huệ

Phó bí thư chi bộ

3

Đào Xuân Ngạn

Đảng viên

4

Tạ Thị Thanh Huyền

Đảng viên

5

Lê Thị Tươi

Đảng viên

6

Lý Thị Yến

Đảng viên

7

Nguyễn Thị Vân Nga

Đảng viên

8

Đậu Thị Ngọc Ánh

Đảng viên

9

Trần Thị Thanh Mai

Đảng viên

10

Nguyễn Thị Hồng Vân

Đảng viên

11

Nghiêm Thị Yến

Đảng viên

12 Trần Thị Hồng Hà Đảng viên

1.3. Chi bộ Văn - Hóa - Sinh

Tt

Họ tên

Chức vụ

1

Hồ Thị Thúy

Bí thư chi bộ

2

Nguyễn Thị Mai Anh

Phó bí thư chi bộ

3

Nguyễn Thị Ninh Hà

Đảng viên

4

Lê Thị Kim Oanh

Đảng viên

5

Trần Ngọc Dung

Đảng viên

6

Nguyễn Thị Mai Anh

Đảng viên

7

Nguyễn Thanh Ngân

Đảng viên

8

Lê Thị Thúy Hằng

Đảng viên

9

Bùi Thu Phương

Đảng viên

10

Nguyễn Thị Thái

Đảng viên

11

Lê Ngọc Thắng

Đảng viên

12 Nguyễn Thị Minh Hiền Đảng viên
13 Bùi Thị Loan Đảng viên
14 Mai Hương Đảng viên
15 Nguyễn Thị Phương Duyên Đảng viên
16 Nguyễn Thành Lê Đảng viên

Tin liên quan