Đoàn thanh niên
Lượt đọc: 553

Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

TT

Họ tên

ĐT

Email

1

Nguyễn Đức Sáng- Bí thư Đoàn

0974683296

ducsangcdkt@gmail.com

2

Lê Đình Khánh- UV BTV

0977271457

3

Lê Ngọc Thắng- UV BTV

0979052112

4

Lê Thị Thu Hằng- UV BCH 0946653386 lethuhangqt@gmail.com

5

Lê Quang Huấn- UV BCH

0916495468


DANH SÁCH TRÍCH NGANG BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG HÀ ĐÔNG, NHIỆM KỲ 2020 - 2021
TT Họ và Tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Tôn giáo Đảng viên Chi đoàn Trình độ Chức vụ Đoàn
Văn hoá Chuyên môn LLCT
1 Nguyễn Đức Sáng 1990 Nam Kinh Không GV 12/12 ĐH Sơ cấp Bí thư
2 Nguyễn Vân Khánh 2003 Nữ Kinh Không 11D2 12/12 Phó Bí thư
3 Phạm Thùy Linh 2004 Nữ Kinh Không 11D6 11/12 Phó Bí thư
4 Lê Đình Khánh 1980 Nam Kinh Không x GV 12/12 Thạc sỹ Sơ cấp Ủy viên BTV
5 Lê Ngọc Thắng 1990 Nam Kinh Không x GV 12/12 ĐH Sơ cấp Ủy viên BTV
6 Lê Thị Thu Hằng 1980 Nữ Kinh Không x GV 12/12 ĐH Sơ cấp Ủy viên BCH
7 Lê Quang Huấn 1980 Nam Kinh Không GV 12/12 Thạc sỹ Sơ cấp Ủy viên BCH
8 Nguyễn Đức Khánh 2003 Nữ Kinh Không 12A2 12/12 Ủy viên BCH
9 Lê Hà Phương 2002 Nữ Kinh Không 12A5 12/12 Ủy viên BCH
10 Đoàn Mạnh Hưng 2004 Nam Kinh Không 11A1 11/12 Ủy viên BCH
11 Nguyễn Phương Trang 2004 Nữ Kinh Không 11A5 11/12 Ủy viên BCH
12 Nguyễn Diệu Linh 2005 Nữ Kinh Không 10D5 10/12 Ủy viên BCH
13 Đinh thị Thu Trang 2005 Nữ Kinh Không 10D4 10/12 Ủy viên BCH
14 Nguyễn Thúy Hằng 2005 Nữ Kinh Không 10D6 10/12 Ủy viên BCH
15 Đào Yến Nhi 2005 Nữ Kinh Không 10A2 10/12 Ủy viên BCH
16 Nguyễn Thị Thanh 2005 Nữ Kinh Không 10D10 10/12 Ủy viên BCH
17 Nguyễn Hà Thảo 2005 Nữ Kinh Không 10A3 10/12 Ủy viên BCH
18 Nguyễn Văn Phúc 2005 Nam Kinh Không 10A2 10/12 Ủy viên BCH