THPT Quang Trung Hà Đông
Tập đoàn công nghệ Quảng Ích