Công đoàn
Lượt đọc: 440

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/ email

1

Thầy Nguyễn Thanh Ngân

Chủ tịch

0977901252

2

Cô Nguyễn Phương Dung

Phó chủ tịch

0906044344

3

Cô Trần Ngọc Dung

Ủy viên

4

Cô Trần Hồng Hà

Ủy viên

0987495956

5

Thầy Nguyễn Xuân Hà

Ủy viên

0978312942


Tin liên quan