30 suất học bổng tuyển thẳng cho sĩ tử 2k2 vào Khoa Quốc tế - ĐHQGHN 2020
30 suất học bổng tuyển thẳng cho sĩ tử 2k2 vào Khoa Quốc tế - ĐHQGHN 2020

18/2/2020 4:6

Tiếp nối thành công của chương trình trao học bổng tuyển thẳng năm 2019, năm học 2020 - 2021, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN sẽ cấp 30 suất Học bổng tuyển thẳng ...

THPT Quang Trung Hà Đông